ثبت کلیه دامنه های بین المللی و ملی با مالکیت کامل (ثبت به نام شما) و ارائه کنترل پنل مدیریت دامین. شرکت فناوری اطلاعات آواتار کلیه دامنه های مشتریان خود را از طریق رجیستر خارجی شرکت Host Control (هاست کنترل) به ثبت می رساند و با ارائه پنل مستقیم ناحیه کاربری شما و مدیریت بدون محدودیت دامنه مالکیت 100% شما را تضمین می نماید.

 

پسوند دامین 1 ساله
سه ساله
5 ساله
.ir  -  .co.ir
6.500 تومان ---------- 18.000 تومان
.com 45.000 تومان 135.000 تومان 225.000 تومان
.net 45.000 تومان 135.000 تومان 225.000 تومان
.org 48.000 تومان 144.000 تومان 240.000 تومان
.info 48.000 تومان 144.000 تومان 240.000 تومان
.co 150.000 تومان 350.000 تومان 750.000 تومان
.name 48.000 تومان 144.000 تومان 240.000 تومان
.asia 80.000 تومان 240.000 تومان 315.000 تومان
.biz 45.000 تومان 135.000 تومان 210.000 تومان
.ca
80.000 تومان 240.000 تومان 400.000 تومان
.eu 48.000 تومان 144.000 تومان 240.000 تومان
.de 48.000 تومان 144.000 تومان 240.000 تومان
.in 48.000 تومان 144.000 تومان 240.000 تومان
.me 145.000 تومان 435.000 تومان 725.000 تومان
.tel 90.000 تومان 270.000 تومان 450.000 تومان