تعرفه های طراحی و چاپ کارت ویزیت

جهت استعلام تعرفه ها با شماره 02188558130 تماس حاصل بفرمائید.

نوع کارت ویزیت سایز قبل از برش
یکرو (تومان) دو رو (تومان)
زمان تحویل
گلاســه 300 یـووی 4.8x8.5     4 روز کاری
    9 روز کاری
سلفــون بــراق 4.8x8.5     4 روز کاری
    9 روز کاری
سلفــون بــراق بزرگ دورگرد 6X9     6 روز کاری
    9 روز کاری
سلفــون مـات 4.8x8.5     4 روز کاری
    9 روز کاری
سلفــون مـات بزرگ دورگرد 9X6     5 روز کاری
    9 روز کاری
ســوسمــاری 4.8x8.5     9 روز کاری
کتان امباس 300 4.8x8.5     4 روز کاری
    8 روز کاری
کتان آلمان 350 4.8x8.5     4 روز کاری
    8 روز کاری
کتان پلاستیک 4.8x8.5     9 روز کاری
سلفون مات یا براق دایره ای  قطر 5.5
    11 روز کاری
قطر 7.5     11 روز کاری
کتان یا سوسماری دایره ای قطر 5.5
    11 روز کاری 
قطر 7.5     11 روز کاری
انواع لیبل (1000 تایی)
لیبل پشت چسب دار با روکش یووی 4.8x8.5     9 روز کاری
لیبل پشت چسب دار با روکش یووی (فوری)
4.8x8.5     5 روز کاری
لیبل شیشه ای با روکش یووی 4.8x8.5     11 روز کاری
لمینت براق ( یک رو - دو رو به سفارش مشتری)
لمینت براق دورگرد
9X6   9 روز کاری
لمینت براق دورگرد (فوری)
9X6
  4 روز کاری
لمینت براق طرح موج
( دو گوشه گرد )
9X6   12 روز کاری
لمینت براق ویزیتی دورگرد
8.5X4.8   12 روز کاری
لمینت براق مربع دورگرد 5.5X5.5   12 روز کاری
لمینت براق طلاکوب 9X6   27 روز کاری
لمینت مات ( یک رو - دو رو به سفارش مشتری)
لمینت مات دورگرد
9X6   9 روز کاری
لمینت مات دورگرد (فوری) 9X6   4 روز کاری
لمینت مات طرح موج
کارت ویزیت ( دو گوشه گرد )
9X6   12 روز کاری
لمینت مات ویزیتی دورگرد
8.5X4.8   12 روز کاری
لمینت مات مربع دورگرد 5.5X5.5   12 روز کاری
لمینت مات طلاکوب 9X6   27 روز کاری
لمینت برجسته ( یک رو - دو رو به سفارش مشتری)
لمینت برجسته دورگرد (موضعی استخوانی) 9X6   5 روز کاری
لمینت برجسته ویزیتی دورگرد (موضعی استخوانی) 8.5X4.8   9 روز کاری
لمینت برجسته مربع دورگرد (موضعی استخوانی) 5.8X5.8   9 روز کاری
لمینت برجسته مربع طلاکوب دورگرد
6X5.7   17 روز کاری
لمینت برجسته طلاکوب دورگرد 6X9   14 روز کاری
لمینت برجسته مخملی دورگرد
9X6   27 روز کاری
لمینت برجسته مخملی مربع دورگرد 6X5.7   27 روز کاری
سلفون مات موضعی ( یک رو - دو رو به سفارش مشتری)
سلفون مات موضعی دورگرد 9X6   14 روز کاری
سلفون مات طلاکوب دورگرد
9X6   14 روز کاری
کارت PVC و آهنربایی ( یک رو - دو رو به سفارش مشتری)
کارت ویزیت پی وی سی 500 میکرون (500 تایی)
9X6   4 روز کاری
کارت ویزیت پی وی سی 500 میکرون (1000 تایی) 9X6   4 روز کاری
کارت ویزیت پی وی سی 760 میکرون لمینت دار (500 تایی) 9X6   27 روز کاری
کارت ویزیت پی وی سی 760 میکرون لمینت دار (1000 تایی) 9X6   27 روز کاری
کارت ویزیت آهنربایی دورگرد 9X6   14 روز کاری
سلفون مات مخملی
کارت ویزیت سلفون مات مخملی
4.8X8.5     15 روز کاری
کارت ویزیت سلفون مات مخملی دورگرد 9X6     15 روز کاری
کارت ویزیت سلفون مات مخملی موضعی دورگرد
9X6     15 روز کاری
کارت ویزیت سلفون مات مخملی طاکوب دورگرد 9X6     15 روز کاری
کارت ویزیت لمینت برجسته مخملی دورگرد(موضعی استخوانی) 9X6     25 روز کاری

 

 
هزینه طراحی کارت ویزیت 35.000 تومان

 

هزینه طراحی کارت ویزیت برجسته یا طلاکوب 50.000 تومان

 

 

نمونه کارت ویزیت های طراحی شده