تعرفه چاپ سربرگ و پاکت

جهت استعلام تعرفه ها با شماره 02188558103 تماس حاصل بفرمائید.

نـوع کار یکرو دورو
فرم عمومی . چاپ افست . تحریر 80 گرم . چاپ 4 رنگ . تیراژ 5000 عدد
 سایز سفارش قیمت (تومان) تحویل قیمت (تومان) تحویل
یادداشت A6 ( سایز 10.5*14.5 )   8 روزه   4 روز کاری
سربرگ A5 ( سایز 20*14.5 )   8 روزه   4 روز کاری
سربرگ A5 ( سایز 21*14.8 )   8 روزه   4 روز کاری
سربرگ A4 (سایز 20x29)   8 روزه   4 روز کاری
سربرگ A4 (سایز 21x29.7)   8 روزه   4 روز کاری
فرم عمومی . چاپ افست . تحریر 80 گرم . چاپ 4 رنگ . تیراژ 2000 عدد
یادداشت A6 ( سایز 10.5*14.5 )   8 روزه   4 روز کاری
سربرگ A5 ( سایز 21*14.8 )
  8 روزه   4 روز کاری
سربرگ A4 (سایز 21x29.7 )   8 روزه   4 روز کاری
فرم عمومی . چاپ افست . تحریر 80 گرم . چاپ 4 رنگ . تیراژ 1000 عدد
سربرگ A5 ( سایز 21x14.8 )   8 روزه   4 روز کاری
سربرگ A4 (سایز 21x29.7 )   8 روزه   4 روز کاری
فرم عمومی . چاپ افست . کتان 120 گرم . چاپ 4 رنگ . تیراژ 1000 عدد
سربرگ A5 ( سایز 21*14.8 )     4 روز کاری
سربرگ A4 (سایز 21x29.7 )     4 روز کاری

 

  فرم عمومی پاکت .  چاپ 4 رنگ  .  چاپ افست
 نوع کاغذ تیراژ پاکت ملخی پاکت A5 پاکت A4 پاکت A3 تحویل
 تحریر 80 1000         9 روز کاری
 تحریر 80 2000         9 روز کاری
 تحریر 80 5000         9 روز کاری
 گلاسه 135 1000         9 روز کاری
 گلاسه 135 2000         9 روز کاری
 کتان 120 1000         9 روز کاری
 تحریر 120 1000         9 روز کاری